• świadectwo zdrowia zwierząt 
  • badanie mięsa na włośnie metodą wytrawiania