https://www.facebook.com/116169400026212/posts/240446314265186/

Wirusowa biegunka bydła (BVD), czyli ukryty wróg… 😱🐄

Jest jedną z najbardziej kosztownych chorób zakaźnych w nowoczesnej hodowli bydła ❗️❕💸🧑‍💼👨‍💼
Występują dwa rożne genotypy wirusa BVD: BVDV typ 1 i BVDV typ 2.
✔️BVDV typ 2 jest łączony z ostrymi wybuchami choroby. W Europie,
✔️BVD typ 1 jest typem dominującym, chociaż w niektórych krajach izolowany jest również typ 2.
Wirus objawia się miedzy innymi negatywnym wpływem na wyniki rozrodu ( w zależności od okresu ciąży w którym doszło do zakażenia), biegunkami, syndromem krwotocznym oraz chorobą błon śluzowych (MD). Ponadto, ze względu na silną immunosupresyjność wirusa, zakażone zwierzęta są bardzo podatne na zakażenia wtórne…

Jeśli do zakażenia dojdzie pomiędzy inseminacją, a 120 dniem ciąży, objawami, które może wywoływać wirus są:
☑️ nieskuteczność inseminacji
☑️ zamieranie zarodków
☑️ utrata płodów
☑️ pojawianie się w stadzie cieląt trwale zakażonych (PI)

Z kolei zakażenia po 120 dniu ciąży cechują:
📍 poronienia
📍 narodziny słabych cieląt
📍 narodziny cieląt z wadami rozwojowymi

Co oznacza termin cielęta trwale zakażone (PI) ⁉️ 🤔
Są to cielęta , które uległy zakażeniu śródmacicznemu przed około 120 dniem ciąży, czyli w okresie gdy układ immunologiczny płodu nie jest w pełni rozwinięty. Cielęta wykształcają immunotolerację co oznacza, że nie rozpoznają wirusa jako czegoś „obcego”. W konsekwencji cielęta trwale zakażone (PI) stają się stałymi siewcami wirusa i głównym czynnikiem rozprzestrzeniania się zakażenia. Część cieląt trwale zakażone (PI) może padać w młodym wieku z powodu choroby błon śluzowych lub zakażeń wtórnych. Jednakże, niektóre cielęta przeżywają stając się buhajami rozpłodowymi lub jałówkami hodowlanymi. Trwale zakażone buhaje sieją wirusa z nasieniem przez dalszy okres życia, również jałówki trwale zakażone (PI) zawsze będą rodziły cielęta trwale zakażone (PI).

Jak pokonać i kontrolować BVD ❓❔
Program opiera się na:
📌 usunięciu każdego zwierzęcia trwale zakażonego (PI) ze stada !!! są one siewcami ogromnej ilości wirusa w mleku, nasieniu, krwi, moczu, ślinie czy wydzielin z nosa do takiego stopnia, ze potrafią przełamać odporność poszczepienna w stadzie.
📌 wprowadzenie protokołów szczepień 👨‍⚕️💉 (ochrona płodów)
📌 podwyższeniu stopnia bioasekuracji, który zapewni zabezpieczenie przed ponownym zakażeniem stada wirusem BVD