Lek. Wet. Sławomir Mioduszewski
tel. 602 781 977

Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1987 roku i od tego czasu podjął w pracę jako lekarz weterynarii w Państwowej Lecznicy weterynaryjnej w Wysokiem Mazowieckiem. W 1993 założył Lecznicę dla zwierząt, która w 2015 roku rozwinął do Przychodni dla zwierząt MIOVET.

Ponad 27 lat doświadczenia, liczne konferencje i specjalizacje

  • specjalista chorób przeżuwaczy
  • specjalista higieny produktów pochodzenia zwierzęcego

Lek. Wet. Marcin Mioduszewski
tel. 664 435 157

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od najmłodszych lat interesowała mnie weterynaria, a przede wszystkim bujatria. Jeszcze podczas studiów uczestniczyłem w wielu konferencjach przewidzianych dla lekarzy weterynarii. Zdobyta wiedza i doświadczenie pomagają lepiej opiekować się zwierzętami.


Lek. Wet. Sebastian Zachacz
tel. 694 379 099

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Podczas studiów zainteresowałem się chorobami metabolicznymi oraz rozrodem bydła i w tym kierunku podążałem, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.